Other Stotras

Other Stotras
Ab Soump Diya Is Jivan ka
Abheeshtadha Brahma Stotram
Aikya Mathya Sooktham
Akshara Mana Malai
Arunchala Pancha Rathnam
Aswatha Vruksha Stotram
Athma Suprabatham
Balarama Kavacham
Bhagawat Charana Stotram
Bharat Savitri
Bharatha Kavacham
Brahma Sthuthi Panchakam
Brahma Stotram [Deva Krutham]
Chathu Sloki Bhagawatam
Chathu Sloki Gita
Deivame Kathu Kolga
Dheepa Lakshmi Sthuthi
Dhenu Stotram
Durvasana Pratekara Dasakam
Ganga Sthavam
Ganga Stuti
Gangashtakam
Gangashtakam [Kalidasa]
Gangashtakam [Sankara]
Gangashtakam [Valmiki]
Garbha Raksha Stotram
Garuda Dandakam
Gomatha Stuti
Gomathaa Ki Aarthi
Guru Ashtakam
Guru Dasakam
Guru Devashtakam
Guru Gita
Guru Paduka Panchakam
Guru Paduka Stotram
Guru Raghavendra Stotram
Guru Stotram
Guru Stuthi
Ishwara Bhajanam
Jnana Pana
Kartha Veeryarjuna Stotra
Kasi Panchakam
Lakshmana Kavacham
Maha Periyavaa Ashtaka Stotram
Maithreem Bhajatha
Mangala Ashtakam
Mangalya Prarthana
Maya Varnanam [Tamil]
Mayuresa Stotram
Pancha Devatha Stotram
Panchayudha Stotram
Pandava Gita
Para Puja Stotra
Sadanana Ashtakam
Sadhana Panchakam
Sai Baba Ashtotra Sata Namavali
Sai Baba Ki Aarthi
Sai Jai Sadhaa Nanda
Sai Natha Ashtakam
Sai Natha Jaya Guru Deva
Sai Prayer
Sai Saranam Stotram
Sarpa Baadhaa Nivruthi Sloka
Sarva Mangalashtakam
Shalaa Suktham
Shatrugna Kavacham
Shirdi Sai Baba Chalisa
Sudarshana Ashtakam
Thiru Vilakku Stotram
Thirukkural
Thodaka Ashtakam
Thulasi Aarati
Thulasi Ji Ki Aarthi
Thulasi Kavacham
Thulasi Stotram [Tamil]
Tri Sloki Gita
Tri Suparna Manthra
Vaasthu Manthras
Vande Bhagawatham
Vara Mangalashtakam
Vega Sethu Stotram
Vrindavana Ashtakam
Vrunda Devi Ashtaka
Yaksha Prasna
Yama Ashtakam
Yamuna Ashtakam [1]
Yamuna Ashtakam [2]

Download Link of Other Stotras