Sastha Preethi Songs [Nurani]

31. Vaarungo Varam Kelungo [Kambhoji - Roopakam]

Pallavi

Vaarungo varam kelungo vinai theerungo
Ivarai kandaal kali bhayam theerum (vaarungo ...)

Please come, ask for boons and destroy your Karma,
And seeing him the fear of kali age would go.

Anupallavi

Aarum nirakarillatha aandavar manikantan
Avarkalukkinbam aaka thumbham theerkkum vaazh kulathoor (vaarungo ...)

The God Manikanda, who does not have any one equal to him,
Living in Vaazkulathoor as their joy and as one ending their sorrows.

Charanam

1. Maaratha rogam aaraatha punkal
Maarumey manikantarai kanda udan
Chaadi varum peyai thaaney nilam thannil
Thaazhthiduvaar maattriduvaar kaathiduvaar
Kantha malai vaasarai kaana (vaarungo ...)

As soon as you see Manikanda, incurable diseases,
And non healing wounds would get cured,
He would put down, change the devil,
Which comes jumping at us and protect us.,
And to see the lord who resides in Kanthamalai.

2. Bhoothanagalkku ellaam adhipathiyai
Bhoomiyil avatharithathum swami
Shaasthrayyanendru pereduthu nalla
Sakala yidam pukazhum ivar
Shabari giri vaasaridam (vaarungo ...)

Becoming the King of all Bhoothas,
That God was born in this earth,
And he got the good name as Lord Sastha,
And this god praised in all places he is the God of Sabari Mountain.

32. Poorna Kaamaa Pradha Paahi [Kalyani]

Pallavi

Poorna kaamaa pradha paahi
poornapushkalaamba naathaa
Oh Lord of Poorna and Pushkala,
Oh God who fulfills all desires protect me

Anupallavi

Swarna mani nibha dheha shobitha
poorna chandra nibhaananaa pari

Oh God who resembles the full moon,
Whose body shines like gems and gold.

Charanam

1. Deva devaa daya sindho pavithosmi sevayaathey
Deva deva daya sindho Sarva muni gana sevithaa
Thava paadha pankaja poojayaham (pari ...)

Oh God of gods, oh ocean of mercy, I do pure service to you,
Oh God of gods, Oh ocean of mercy, who is served by all sages,
I am worshipping your lotus like feet

2. Neela meghaa samaagaathraa
Neelakantaa suthaa vaaraa
Neela meghaa samaa gaathraa
Malina maanusha kali vimochana nalina lochana paalayaa (pari ...)

Oh God with a colour of blue cloud,
Who is the blessed son of Lord Shiva,
Oh God who is of the colour of the blue cloud,
Oh God Who frees the effects of Kali from even debased humans,
Oh God with lotus like eyes, please protect me.

Dharma roopa sadhaa vyaghraa narma lolaa
Mahabaho Dharma roopa sadhaa vyaaghraa
Karmanaa manasa vachaa krutha karma dhosha vibhethanaa (pari ...)

Oh God with the form of Dharma, who is always joyous without rest,
Oh God with great hands, oh God with the form of Dharma who is restless
Oh God who excuses sins done by action, mind and word.

33. Vishnu Sharva Ishtaa Puthraa [Hindustani Kaappi - Thalam Aadhi]

Pallavi

Vishnu sarva ishtaa putraa veera mani kantaaa

Oh darling son of Lord Vishnu, the valorous Mani Kanda.


Anupallavi

Vishnu sarva ishtaa putraa veera mani kantaaa
Akhshaya phala pradhathaa ambuja hasthaabho (Vishnu.. )

Oh darling son of Lord Vishnu, the valorous Mani Kanda
Oh God with lotus like hands, who showers unending benefit.

Charanam

1. Taruna jalaja thulya netraa thaapa papa sangha haaraa
Kuru mangalamey sathatham kaamidhaartha daayaa (Vishnu.. )

Oh God who has pretty fish like eyes, who destroys sufferings as well as sins,
Please always do well to me, Oh giver of all our desires.

2. Poornapushkalaambaa naathaa parvanendu ramya vadanaa
Swarna haara neela meghaa varna deha devaa (Vishnu.. )

Oh Lord of Poorna and Pushkalaa, who has pretty moon like face,
Oh God who is blue like a cloud and beats gold in glitter

3. Shabari giri vaasaa maalaa shardhoola narma lolaa
Abhaya varadha abja paadhaa anandha roopaa (Vishnu.. )

Oh God who lives on Sabari Mountain, who acts playfully with tigers,
Whose lotus feet give protections and blessings and who has the form of joy.

34. Paalayamaam Sree Bhootha Naathaa [Shankaraabharanam]

Paalayamaam sree bhootha naathaa
Neelaabja nethra shathankpanthi pura vaasaa (paalayamaam .... )

Oh Lord of Bhoothas, please protect me,
Oh God with blue lotus eyes who lives in Noorani

Shankara muraari vara puthraa bhaktha
Sankata vinaashaa vichithraa pandya
Kinkarayuthaadhi krupa paathraa deva
Pangeru hani gaathra mrudhu sarasu paathraa (paalayamaam ...)

Oh blessed son of Vishnu and Shiva - oh devotee,
Oh Colourful destroyer of sorrow, Oh God who belongs to Pandya clan,
Oh God who is merciful to his devotees, Oh God,

Swami kundalaa lamkrutha kapolaa dharani
mandala sahaaya mrudhu sheelaa dhaithya
kantana vidhaarana kutaara veera
manikanta bhootha gana naathaa prathaapaa (paalayamaam ...)
Oh Lord with a cheek decorated by ear studs,
Who helps all the world, who is soft natured,
Who is engaged in the killing of asuras by his axe,
Who is the valorous Mani Kanta and
Who is famous as the lord of Bhoothas, protect me.

Swami shara chaapa shoola parashudhaaraa naavi
vara raksha kaadhi suchaaraa dhaithya
parishath sahaja kutaaraa shakthi
dhara sahaja karivaaha gana lambhi haaraa (paalayamaam ...)

Oh Lord armed with arrow, bow, trident and axe,
Who has the habit of protecting those who are blessed,
Who is with the axe for exterminating asuras,
Who is armed with Shakthi, who rides on elephant,
And who wears long garland, protect me.

Swami meenekshanaa vara kumaaraa loka
maaneetha laavanayajitha maaraa paapa
kaanana vidhaarana kutaaraa baala
bhanu nibha vara chela bhaktha mandhaaraa (paalayamaam ...)

Oh God who is the blessed son of Lord Vishnu,
Whose beauty is recognized by the world wins over beauty of god of love,
Who destroys the forest of sins by his axe,
Who shines like a young Sun,
And who is like scented flower to his devotees.

35. Swami Sharanam Ayyappa [Hindholam - Aadhi]

Pallavi

Swami sharanam ayyappaa
Santhatham unnai pottrum
maanidargal kavalayai theertharulvaai
Swami sharanam ayyappaa

Oh Lord I surrender to you Ayyappa,
Please remove the worries of those men,
Who always praise you,
Oh Lord, I surrender to you, Ayyappa.

Anupallavi

Aariyanai maei jnaana sooriyanai
Sarvaloka Balakane, saadhujana audhaaryane (swami ...)

Oh gentleman, Oh Sun of the real truth,
Oh Lad of all people, who is kind to religious people.
Charanam

Maakshiyane amara kaakshiyane
Sarva saakshiyane arashaakshiyane dhinam
Veyyilaal varunthuvorkku vendum nizhal neere
Uyirpashi rombum kaare unnaiyendru gathiyaarey (swami ...)

Oh regal one, Oh God visible to devas,
Oh witness of all, Oh God who rules,
You provide the shadow to all those,
Who suffer from the torrid sunlight daily,
Oh God who is cloud full of the hunger of the soul, who else is my support?

36. Manamey Nee Ayyan Naamathai Vaazhthuvaai [Kunthala Varaali]

Pallavi

Manamey nee ayyan naamathai vaazhthuvaai
Dinam vaazhthuvaai

Oh Mind, please praise the name of the Lord,
Daily praise.

Anupallavi

Anavarathamum nee arum padham paadi
Kana sukhamevida kalanthu kondaadi

You please always sing about his divine feet,
And praise him for getting his pleasurable sight.

Charanam

1. Vambu vaarthakaley perum paavam
Vaaykki chetma illaamal enna laabham
Enpiraan thiru mahima prathaapam
Eduthu peshuvathu sadhaa kaala kshepam (Manamey .... )

Unnecessary words are great sin,
Except wounding mouth what else is the profit,
But telling about the divine greatness of our lord,
Is always very religious talk.

Ekamaayi ullam urukiyey ariya
Irukan aanandha baashpam choriya
Deham paravasham thaan anpu viriya
Karimpu thinnaa kaikkooliyum yeno
Kalkandoh amrutho pozhinthenoh
Virumbum brahmaanandamey ithu thaano
Veru chinthanai ini enakkeno (Manamey ...)
After knowing you fully and completely,
With both eyes shedding tears of joy,
The body expanding with love,
What is the necessity of bribe to eat sugarcane?
Is it sugar candy, or nectar or showering honey?
Is it the divine joy that I desire?
What is the necessity for any other thought for me?

37. Bhajarey Maanasa Harihara Puthram [Kurinji - Aadhi]

Pallavi

Bhajarey maanasa harihara puthram

Oh mind; please sing about son of Vishnu and Shiva.

Anupallavi

Bhajana paaraayanam bhaja nivaaranam (Bhajarey ...)

Sing about him who is great, sing for getting problems solved.

Charanam

Bhaja poorna pushkalaambaa manoharam
Ayomukhi garvaharam angha mochanam (Bhajarey ...)

Sing about the one, who steals the mind of Poorna and Pushkala,
Who destroyed the pride of one with face of Buffalo,
Who makes us free from attachments of limbs.

Namavali

Mohini suthane, bhoothanadhane, Sabari giri vaasaa,
Sabari giri vasa saranam adainthor nesa,
Swami ponnayyappa, Mohini suthane,
Swamiye saranam, saranam ponnayyappa.

Oh son of Mohini, Oh Lord of Bhoothas who lives on Sabari Mountain,
Oh Lord, who lives on Sabari Mountain who is friend of those who surrender,
Oh God, Oh golden Ayyappa, Oh son of Mohini,
I surrender to you God, Surrender to the golden Ayyappa.

38. Paaduvomey Sthuthi Paaduvomey [Maandu]

Paaduvomey sthuthi paaduvomey
Ayyappan naamathai bhakthiyay paaduvomey (paaduvomey ...)

We will sing the praise of Ayyappa,
We will sing the names of Ayyappa with devotion.
Kerala meethinil kankanda deivamey
Kaarunya roopanai paaduvomey
Mohini baalanai mohana roopanai
Moham konda unnai pootriduvom (paaduvomey ...)

Oh visible God of Kerala,
We will sing about the God with form of mercy,
About son of Mohini who has the pretty form,
We will sing about the great archer hero.

Maamalai meethinil maashillaa shelvamey
Shingaara roopanai paaduvomey
Shankara mainthanai sankata naashanai
Villaali veeranai paaduvomey (paaduvomey ...)

Oh spotless wealth of the top of a Mountain,
We will sing about the God with a pretty form,
About the son of Lord Shiva who destroys all sorrows,
We will sing about the great archer hero.

Ainthu malai mevuravarum manikantaa
Aanandha dhaayarai paaduvomey
Kaantha malai thannil kaarunyamaai vaazhnthidum
Kaama vinaashanai paaduvomey (paaduvomey ...)

Oh Manikanda who roams on the five Mountains,
We would sing about the God, who gives us joy,
Who lives as form of mercy on Kanthmalai,
We will sing about him who destroys attachments.

Kaananam thannil kanthanaai vaazhnthidum
Kaamavinaashanai paaduvomey
Bhoothathinaathanai bhuvanaadhi devanai
Bhoomi prapanchanai paaduvomey (paaduvomey ...)

We will sing about the destroyer of attachments,
Who lives like a magnet inside the forest,
Who is the primeval lord of Bhoothas and the great God of the universe,
We will sing about him who is spread all over the world.

Ezhaikal pottridum sabari giri thannil
Shantha swaroopanai paaduvomey (paaduvomey ...)

We will sing about the God of peace,
Who is praised by the poor, in the Mountain of Sabari.

39. Anaadha Naathaa Dheena Bandho [Naamaavali]

Karimukhanuja Kaliyuga Varada Veera Manikanta
Anadha Naadha Dheena Bandho Sabari Girisa

Oh son of elephant God, Oh God who blesses in Kali age,
Oh valorous Manikanda, Oh lord of the helpless people,
Oh friend of the down trodden, Oh Lord of Sabari Mountain.

Sabarigirisa santhaswaroopaa veera manikantaa ....
Mohinisuthane Mohana Roopa veera manikantaa ....
Prapancha rakshaka papa vimochana veera manikantaa ....
Thuragavaahanaa tharunamochanaa veera manikantaa ....
Paramasundaraa poornanaayakaa veera manikantaa ....
Maniganaropaa marana naashanaa veera manikantaa ....
Nayana mohanaa nalina lochanaa veera manikantaa ....
Munikal sevithaa maana rakshakaa veera manikantaa ....
Madhanamohanaa varaganaarchithaa veera manikantaa ....
Vijayalaalithaa veerarasapriya veera manikantaa ....
Gajavarapriyaa samastha rakshakaa veera manikantaa ....
Kalimala Naasana kaliyuga varadhaa veera manikantaa ....
Pancha gireeshaa pandya baalaa veera manikantaa ....
Shanmukha Sodara shaadgunya roopaa veera manikantaa ....
Manigana poruley vruthaantha roopaa veera manikantaa ....
Bhoothaadhinaathaa bhuvanarakshakaa veera manikantaa ....
Nalinalochanaa narthanapriyaa veera manikantaa ....
Shabari gireeshaa sukham tharum poruley veera manikantaa ....

Oh Valorous Mani Kanda, Oh Lord of Sabari Giri, Oh God with peaceful form,
Oh Valorous Mani Kanda, Oh son of Mohini, Oh God with pretty form,
Oh Valorous Mani Kanda, Oh God who protects the world and saves from sins,
Oh Valorous Mani Kanda, Oh God who rides on a horse, Oh pretty lad,
Oh Valorous Mani Kanda, Oh very handsome god and lord of Poorna,
Oh Valorous Mani Kanda, Oh God who has a divine gem like shine, Oh destroyer of death,
Oh Valorous Mani Kanda, Oh God with pretty eyes, Oh God who saves us without trouble
Oh Valorous Mani Kanda, Oh God served by groups of sages, Oh god who protects our respect,
Oh Valorous Mani Kanda, Oh god as pretty as the love God, Oh God worshipped by blessed Ganas,
Oh Valorous Mani Kanda, Oh God who encourages valour, Oh God who likes valour,
Oh Valorous Mani Kanda, Oh God who likes blessed elephants, Oh God who protects all,
Oh Valorous Mani Kanda, Oh God who destroys bad aspect of kali age, Oh God who blesses during kali age,
Oh Valorous Mani Kanda, Oh God of five Mountains, Oh lad of Pandya clan,
Oh Valorous Mani Kanda, Oh son of Subrahmanya, Oh God with six good qualities,
Oh Valorous Mani Kanda, Oh God who is the divine gem, Oh God who has a historical form,
Oh Valorous Mani Kanda, Oh greatest leader of Bhoothas, Oh God who protects the world,
Oh Valorous Mani Kanda, Oh God with pretty eyes, Oh God who likes dance,
Oh Valorous Mani Kanda, Oh Lord of Sabari Mountain, Oh God who gives happiness.

40. Shabari Gireeshwareny Sashwatha Vaa Vaa

Shabari gireeshwareny sashwatha vaa vaa
Shaanthaney shashwathaa swaroopaa vaa vaa

Oh God of Sabari Mountain, Oh permanent God, please come, come
Oh God, who is peaceful and has a permanent form, please come, come.

Vanpuli vaahananey deva nee vaa vaa
Vaanavar poojithaa balaa nee vaa vaa

Oh God, who rides on a big tiger, please come, come
Oh God worshipped by devas, please come, come.

Bhaktharkkishainthavaa shelvamey vaa vaa
Bhavakkadal thaandida paraney nee vaa vaa

Oh God, who is partial to devotees, oh wealth, please come, come
Oh Divine one, for crossing the sea of Karma, please come, come.

Sachidhaanandhaney swaamee nee vaa vaa
Sundhareshar makaney thedinen vaa vaa

Oh God, who is in the state of divine joy, please come, come
Oh God, who is the son of Lord Sundareswara (Shiva) whom I searched, please come, come.

Chendhiru velavar sodharaa vaa vaa
Ponmukha mandhahaasaa chinmaya vaa vaa

Oh brother of the red god with a Vel, please come, come
Oh divine one with a smile in golden face, please come, come.

Ponnambalavaasaa chinmaya vaa vaa
Mohini pettra baalaa mohanaa vaa vaa

Oh Divine one, who lives in the golden temple, please come, come
Oh pretty one, born to Mohini, please come, come.

Mohamaai dhaaham kondu veeraa nee vaa vaa
Maamalayil vaazhum manikantaa vaa vaa

With thirst for desire, Oh valorous one, please come, come
Oh Manikanta, who lives on a great Mountain, please come, come.

Maa devar pukazhum maaraa nee vaa vaa
Anthakanai ventra arashey nee vaa vaa

Oh lovely one praised by great devas, please come, come
Oh King, who won over God of death, please come, come.

Aanandha dhaayakaa swaamee nee vaa vaa
Chinthayil uraithidum sarasey nee vaa vaa

Oh God, who is the giver of joy, please come, come
Oh entertaining God, who lives in my thought, please come, come.

Pandhala venthanin mainthaa nee vaa vaa
Saalokya saameepya saayoojyaa vaa vaa

Oh son of King of Pandalam, please come, come
Oh God, who is near to those of the world, who gives salvation, please come, come.

Swaamiyey sharanam ayyappaa vaa vaa
Swaamiyey sharanam ayyappaa vaa vaa

I surrender to God Ayyappa, please come, come,
I surrender to God Ayyappa, please come, come.

41. Swamiyey Sharanam Ayyappa

Sabari malai naayakaney sharanam ayyappa
Sharan adainthorkkarul pavaney sharanam ayyappa
Sharva Vishnu putthiraney sharanam ayyappa
Sarva loka rajshakaney sharanam Ayyappa

Oh Lord of Sabari Mountain, I surrender to Ayyappa,
Oh Lord who showers his grace on the surrendered; I surrender to you, Ayyappa
Oh Son of Lord Shiva and Vishnu, I surrender to Ayyappa,
Oh protector of all the worlds, I surrender to Ayyappa.

Bhootha gana paalakaney sharanam ayyappa
Pushkala vallabhaney sharanam ayyappa
Ishta varam tharupavaney sharanam ayyappa
Innal ellaam theerppavaney sharanam Ayyappa

Oh God who looks after Bhoothaganas, I surrender to Ayyappa,
Oh consort of Pushkala, I surrender to Ayyappa,
Oh God who gives desired boons, I surrender to Ayyappa,
Oh God who ends all troubles, I surrender to Ayyappa.

Karimalayil vaazhpavaney sharanam ayyappa
Kanaka mani bhooshananey sharanam ayyappa
Madhayaanai vaahananey sharanam ayyappa
Mamathai ellaam theerppavaney sharanam Ayyappa

Oh God who lives in Karimala, I surrender to Ayyappa,
Oh God who wears Gold and gems, I surrender to Ayyappa,
Oh God who rides on great elephant, I surrender to Ayyappa,
Oh God who ends all pride, I surrender to Ayyappa.
Neela thiru meniyaney sharanam ayyappa
Nithya sukham thantharulvaai sharanam ayyappa
Bhavappinikkor aru marnthey sharanam ayyappa
Param poruley param chudarey sharanam Ayyappa

Oh God with blue divine body, I surrender to Ayyappa,
Oh God, please gives us perennial joy, I surrender to Ayyappa,
Oh God who is divine cure for Karmic disease, I surrender to Ayyappa,
Oh Divine asset who is the divine light, I surrender to Ayyappa.

Dharma sastha perudayaai sharanam ayyappa
Dharani suthan paalakaney sharanam ayyappa
Mohiniyaal vara suthaney sharanam ayyappa
Mokshaadhi arulpavaney sharanam Ayyappa

Oh God with name Dharma Sastha, I surrender to to you Ayyppa,
Oh protector who is the son of the King, I surrender to you Ayyappa,
Oh blessed son of Mohini, I surrender to you Ayyappa,
Oh God who grants salvation, I surrender to you Ayyappa.

Munivargal paniyum paadhaa sharanam ayyappa
Mummalathai maaippavaney sharanam ayyappa
Veera manikantaa nee yen sharanam ayyappa
Vishwam ellaam padaithavaney sharanam Ayyappa

Oh God whose feet is saluted by sages, I surrender to Ayyappa,
Oh God who removes three types of dirt of the mind, I surrender to Ayyappa,
Oh Valorous Mani kanda, you are mine, I surrender to Ayyappa,
Oh God who created all the world, I surrender to Ayyappa.

Thaamarai malar kkayyaney sharanam ayyappa
Thava neriyai thantharulvaai sharanam ayyappa
Thaai thanthai aanavaney sharanam ayyappa
Thaapa thrayam maaippavaney sharanam Ayyappa

Oh God with lotus like hand, I surrender to Ayyappa,
Oh God, please bless me with ability to do penance, I surrender to Ayyappa,
Oh God who has become my mother and father, I surrender to Ayyappa,
Oh God who removes three types of suffering, I surrender to Ayyappa.

Varumai pini theerppavaney sharanam ayyappa
Vandhanai sheivorai aazhvaai sharanam ayyappa
Kaarunya vaaridhiyey sharanam ayyappa
Kali malathai kalaipavaney sharanam Ayyappa

Oh God who removes disease of poverty, I surrender to Ayyappa,
Please rule over those who salute you, I surrender to Ayyappa,
Oh ocean of mercy, I surrender to Ayyappa,
Oh god who removes sins due to kali age, I surrender to Ayyappa.

Chinam ventraar akathuraivaai sharanam ayyappa
Chitha shuddhi thantharulvaai sharanam ayyappa
Neyyabhsihegam kolvaai sharanam ayyappa
Nenjam athil olinthiduvaai sharanam Ayyappa

Oh God who is within the mind of those who have won over anger,
I surrender to Ayyappa,
Please give a clean and pure mind, I surrender to Ayyappa,
Please receive the anointing with ghee, I surrender to Ayyappa,
Please hide in my mind, oh God, I surrender to Ayyappa.

Maalai irul neeki aalvaai sharanam ayyappa
Mangalangal ponga arulvaai sharanam ayyappa
Paasha vallai arutharulvaai sharanam ayyappa
Paadha sevai thantharulvaai sharanam Ayyappa

Please remove the darkness of evening, I surrender to Ayyappa,
Please bless me for ebbing auspiciousness, I surrender to Ayyappa,
Please cut of the web of affection, I surrender to Ayyappa,
Please give me opportunity to serve your feet, I surrender to Ayyappa.

Kankanda daiwamum nee sharanam ayyappa
Kanda karai karu aruppaai sharanam ayyappa
Tholl chollu kavikkarulvaai sharanam ayyappa
Tholaila ellaam theerthu arulvaai sharanam Ayyappa

You are also the God I have seen, I surrender to Ayyappa,
Oh God please kill all bad people, I surrender to Ayyappa,
Please shower your grace on the ancient poet, I surrender to Ayyappa,
Please remove all my troubles, I surrender to Ayyappa.

Annadhaana tatparaney sharanam ayyappa
Adima kaarya duranthaney sharanam ayyappa
Athishayangal puripavaney sharanam ayyappa
Agathikkarul sheipavaney sharanam Ayyappa

Oh God interested in charity of food, I surrender to Ayyappa,
Oh God who destroys all problem of this slave, I surrender to Ayyappa,
Oh God who does wonders, I surrender to Ayyappa,
Oh God who showers mercy on orphans, I surrender to Ayyappa.

Sanmayaney chinmayaney sharanam ayyappa
Sal guruvey anpuruvey sharanam ayyappa
Pranava porul aanavaney sharanam ayyappa
Brahmnaanandham tharupavaney sharanam Ayyappa

Oh God who is full of good as well as divinity, I surrender to Ayyappa,
Oh God who graces as a Guru, I surrender to Ayyappa,
Oh God who has become the meaning of "Om", I surrender to Ayyappa,
Oh God who gives divine joy, I surrender to Ayyappa.
Mukkunangal kadanthavaney sharanam ayyappa
Moovar mayam aanavaney sharanam ayyappa
Adiyaarkkum adiyavaney sharanam ayyappa
Aadhi guna vaaridhiyey sharanam Ayyappa

Oh God who crossed the three character types, I surrender to Ayyappa,
Oh God who is full of trinity of gods, I surrender to Ayyappa,
Oh God who is the slave to his devotees, I surrender to Ayyappa,
Oh sea of good primeval characters, I surrender to Ayyappa.

Kaamadhi noi theerppavaney sharanam ayyappa
Kashtam ellaam theertharulvaai sharanam ayyappa
Maathavargal mana tholivaai sharanam ayyappa
Maashillaa jnaanam thantharulvaai sharanam Ayyappa

Oh God who cures diseases like passion, I surrender to Ayyappa,
Oh God, please remove all our troubles, I surrender to Ayyappa,
Oh God who hides himself in mind of great sages, I surrender to Ayyappa,
Oh God please give me untainted knowledge, I surrender to Ayyappa.

Shatru bhayam theertharulvaai sharanam ayyappa
Shantham engum parava sheivaai sharanam ayyappa
Un cheyyalai paada sheivaai sharanam ayyappa
Un sevai puriya sheivaai sharanam Ayyappa

Oh God remove the fear against enemies, I surrender to Ayyappa,
Oh God spread peace everywhere, I surrender to Ayyappa,
Oh God make me sing about your actions, I surrender to Ayyappa,
Oh God make me do your jobs, I surrender to Ayyappa.

Aanavathai azhithiduvaai sharanam ayyappa
Anbu ennidam peruka cheivaai sharanam ayyappa
Unnai sthuthikka vazhi arulvaai sharanam ayyappa
Un paadhathai kaana sheivaai sharanam Ayyappa

Oh God, please destroy my pride, I surrender to Ayyappa,
Oh God, increase love in my mind, I surrender to Ayyappa,
Oh God show me ways to pray you, I surrender to Ayyappa,
Oh God make me see your feet, I surrender to Ayyappa.

Odum manam adanga cheivaai sharanam ayyappa
Un manathai unara cheivaai sharanam ayyappa
Varuga varuga varam tharavey sharanam ayyappa
Vaazhka unthan mahimai vaazhka sharanam Ayyappa

Oh God make my running mind peaceful, I surrender to Ayyappa,
Oh God make me realize your mind, I surrender to Ayyappa,
Oh God come, come to give boons, I surrender to Ayyappa,
Long live your greatness, I surrender to Ayyappa.

42. Arul Nirai Daiwamey [Hindholam - Ranjini]

Pallavi

Arul nirai daiwamey aanandha moorthiyey
Karunayey vadivaana kaantha malai vaasaney

Oh Good who is full of grace and who is full of joy,
Oh Lord with a merciful form who lives in Kanthamalai.

Anupallavi

Irulinai akattridum eedillaa daiwamey
Irudayathil nilaithida irangiyey vanthiduvaai

Oh Incomparable God, who removes darkness,
Please come to occupy and stay in my mind.

Charanam

Ariyaatha thavaru sheithaal anpinaal maranthiduvaai
Puriyaatha pizhai sheithaal poruthidal venum appa
Shariyaana vazhi kaattum sabarimalai vaasaney
Sakalrum vanagidum saasthaa daiwamey

If I do a mistake unknowingly forget it by your love to me,
If I do a mistake without understanding, Oh Lord please pardon it,
Oh God of Sabari Mountain, who shows me the right way,
Oh God Sastha who is saluted by everybody.

43. Kaanikkai Kondu Vanthen [Naadhanaamakriya]

Pallavi

Kaanikkai kondu vanthen kadai
Kannaal paarum ayyaa Ayyappa

I have brought an offering, Oh Lord,
Please see it by the corner of your eye, Ayyappa.

Anupallavi

Vendi thozhupavarkku vendum varam koduthu
Kannukkimai pol ennai kaathu rakshikka vendum

After giving the desired boons to those who request and salute you,
Please protect me like, the eyelids protects the eye.

Charanam

Kaanana vazhi shumai udaney nadanthu ummai
Kaana manathil mika aarvam konden
Daana varadan thiru naamathai pukazhnthu kon
Daanandhamutan sannidhaanam adainthumakku kaanikkai

Walking through the forest with load, to see you,
I had a great desire in my mind,
After praising the name of the god who blesses,
I became happy and reached your temple and I have brought.

44. Van Puli Vaahananey Shyaama

Pallavi

Van puli vaahananey ayyappaa

Oh Ayyappa who rides on a great tiger.

Anupallavi

Sree shiva thanayan thribhuvana naathan
Sree manikantan parah brahma moorthey

The son of Lord Shiva, the lord of the three worlds,
The Lord Manikandan, who is the form of divine Brahman.

Charanam

Bhoomi prrapanchan pushakala ramanan
Bhaktha jana priyan pankaja lochanan
Parama shantha roopan Panthala raja baalan
Paaril adiyaarkku aadhaaram nee ayyappaa

He who is all over the world, the consort of Pushkala,
The darling of his devotees, the God with lotus eye,
The very peaceful one, the son of King of Pandala,
Oh Ayyappa you are the support to your devotees of this earth.

45. Enthan Meethu Kopam [Raaga Maalika]

Chenchurutti

Enthan meethu kopam eeshaa umakken ayyaa

Oh Lord why this anger on me?

Thanthai thaayum neeyey sakala bandhuvum neeyey
Thanthai illaa baalakan pol thayangiren naan ippo

You are my father and mother; you are all my relative,
I am now hesitating like a boy without father.

Aadhi muthal umathu adimayaai kidakkuren
Aadharavugal sheyya adhikaaram illayaa
Nenjirakkam vallayaa neer kripai sheyyavey
Vanji malai vaazhum eeshaa varam thara vendum ayyaa

I have been your slave from the very beginning.
Don't I have the right to show respects you,
Does not your heart soften, please show your mercy,
Oh God, who lives on the coastal Mountain, please give me a boon.

Punnaga Varaali

Ethinayo daiwam naattil irukkayil ummai naan
Irakkam ullavar entry iru karam kooppinen
Chitham irangaathathu eno neery kripai sheyyavey
Bhakthan entru ariyaayo para daiwam neer antro

Though there are very many Gods in the country,
I saluted with two folded hands thinking you are merciful,
Why does not your mind melt, please shower your grace.
Do'nt you know that I am your devotee, for are you not the divine God.

Naadhanaamakriya

Kadalkarai thannil vaazhum skandhanai kayyeduthaal
Kavalaikal akattri karunayai pozhiyuvaar
Chilanthi malayil vaasaa devar pukazhum eeshaa
Chintahi kavalaikal maattri darishanam thaarum ayyaa

If we salute the Lord Subrahmanya living on the beach,
He will remove our worries and shower his mercy,
Oh God, who lives on Spider Mountain, Oh God praised by devas,
Please remove my worries and Oh Lord, please show yourself to me.

46. Poyyindri Meyyodu

Poyyindri meyyodu nei kondu ponaal ayyanai nee kaanalaam
Sabariyil ayyanai nee kaanalaam
Ayyappa swami ayyappaa ayyappa sharanam Ayyappa

Without lies but with truth, if you take Ghee, you can see the lord,
You can see the Lord in Sabari,
Ayyappa, God Ayyappa, I surrender to Ayyappa, Ayyappa.
Avanai naadu avan pukazh paadu
Pukazhodu vaazha vaippan ayyappan unnai
Pukazhodu vaazha vaippan ayyappan

Seek him and sing his praises,
He will make you live with fame
He will make you live with fame.

Iruppatho kaadu vanaguthu naadu
Avanai kaana thevai panpaadu
Ayyappa swami ayyappaa ayyappa sharanam Ayyappa

He lives in forest, the country salutes him,
You need penance to see him,
Ayyappa, God Ayyappa, I surrender to Ayyappa, Ayyappa.

Poojaikal podu thooya anpodu
Peyarodu vaazha vaippan ayyappan nalla
Peyarodu vaazha vaippan ayyappan
Anaivarum vaarungal ayyanai naadungal
Arul vendum anparai ellaam vaazha vaippaan ayyan
Arul vendum anparai ellaam vaazha vaippaan
Ayyappa swami ayyappaa ayyappa sharanam Ayyappa

Worship him with pure love,
Ayyappa will make you live with fame,
Ayyappa will make you live with fame,
All of you come and seek the Lord,
He would make live all those devotees who seek his grace,
He would make live all those devotees who seek his grace,
Ayyappa, God Ayyappa, I surrender to Ayyappa, Ayyappa.

47. Irumudiyai Shumanthu Vanthen [Ragam - Shubha Panthu Varaali]

Irumudiyai Sumanthu Vanthen Irakkamillaiyaa (2)
Iraivaa Un Sodhanaikkor Alavum Illayaa (2)

I came carrying the two section burden, don't you have any pity on me,
Oh God is there no limit to your tests.

Azhuthayiley kulithu vanthen ariya villayaa
Angey arukey oru kalleduthu vaikka villayaa
Karimalayai kadanthu vanthen gavunam villayaa
Garudan ennai kandathaaka chollavillayaa (Irumudiyai ...)

Did you know that I have come here after bathing in Azhutha,
Did I not take a stone from there and keep it nearby,
Did you know that I have come here crossing the Kari mala,
Did not Garuda tell you that he has seen me?
Pambaiyileh Kulithu Vanthen Paarkkavillayaa
Pambakkarai Bhojanam Nee Arundhavillayaa
Pambaiyileh Vilakkeduthen Kaanavillayaa
Baghavaney Unakku Kooda Saakshi Thevayaa ..... (Irumudiyai)

Did you not see that I have come after bathing in Pambai?
Did you not participate in the feast at the banks of Pambai?
Did you not see me with the lamp in Pambai?
Oh God, Do you also need a witness.

Pathinettu Padikal Eri Varavum Illayaa naan
Padi Thengai Udaitha Sattham Kelkavillayaa
Kodimarathai Sutri Vanthen Kaanavillayaa angey
Koodi Nindra Bhaktharkalai Kettu Paaraiyaa ..... (Irumudiyai)

Did I not come after climbing the eighteen steps?
Did you not hear the sound of breaking coconut on those steps?
Did you not see me going round the flag pole?
Please ask those devotees who had crowded there.

Neyyabhishekam Seithen Ninaivum illayaa naan
Meyyurugi Paadiyathum Ketkavillayaa
Ayya Un Saranam Endru Kadharavillayaa
Vishwamellam Kakshi tharum Jyoti Allavaa ..... (Irumudiyai)

Don't you remember that I anointed you with ghee?
Did you not hear my songs with great emotion?
Did I not shout, Oh Lord I surrender to you?
Are you not the light that is seen all over the universe?

48. Saasthaa Varavai Kelppai

Saasthaa varavai keplaai sabarigiri Saasthaa varavai kelpaai

Please hear about the coming of Sastha, please here the coming of Sastha of Sabari Mountain.

Saasthaa varugirathai dhairyamaaka paarkka vendrum
Paarthavargal kettavargal kooppittaal avan varuvaan sasthaa

You have to courageously see the coming of Sastha,
He would come if those who have seen or heard call him.

Ettavathaarangal undu ettu swaroopangal undu
Ashta kramangalil ivar ariyyathathu ondrum illai sastha

There are eight incarnations, there are eight forms,
There is nothing that they do not know in the eight rituals.


Karuppan endroru maadan kaaryam aaka chudalakku
Karutha megham pol varaan kayyil kodu vaalum kondu sasthaa ....

A ghost called Karuppan, for completing the work came to cremation ground,
Is coming like a black cloud, with meat cutting knife in his hand.

Mun shudalai maadan varaan moorkha daiwam aakum ivan
Vanjanai shooniyangalai panjaaka parakkadikkum sasthaa ....

Before him Sudalat Madan is coming, he is very naughty god,
Who can make deceits and black magic fly away like cotton.

Munnaadi maadan kayyil vettu kathi ettu chaanil
Hoongaara peykalai norukki athatti vaaraan sasthaa ....

In the Madan who comes in front there is a big knife,
He is chiding and killing ghosts who see him in eight directions.

Panai pol irandu kaalum paarai pol irandu muttum
Thani chilambu shalladam shalangai kulukkidavey sasthaa ....

With two legs like Palmyrah tree, with knees like two Paras,
He is coming shaking the single anklet making ringing sound.

Bhoothathaan muthal aana bhootha padaigal udaney
Vedhathaal sthuthidum vediyar sabhai naduvil sasthaa ....

With the army of Bhoothas with Lord of Bhoothas in front,
He is coming among the group of Brahmins praising him by Vedas.

49. Sabari Malai Uchiyiley

Sabari malai uchiyiley saasthaavai kaana vendru
Japa maalai thaan aninthu sanklpam sheithiduvom
Makarathin jyothiyiley mahaa pathiyai kaana vendru
Akathinil pooja sheithu anpaaka paadiduvom

Deciding that we would see Lord Sastha at top of Sabari Mountain,
We would wear the rosary and then take the decision,
For seeing the great lord in the light of Makara month,
WE would worship him within our mind and sing with love.

Ayyappa sharanam entru swaamiyey sharanam entru
Ayyappa sharanam entru anputaney paadiduvom
Aanandhamaay paadiduvom bhakthiyutam paadiduvom

We would sing with love, I surrender to Ayyappa,
I surrender to the God, I surrender to Ayyappa,
We would sing with joy, we would sing with devotion.
Aarumukha sodaraney anpaana saasthaavai
Veeru kondu malai meley valam vanthu kumbidavey
Pampaa nadi kkarayeri pakkuvamaay neeraadi
Themudan venneerum pooshi thudarnthu malai yeriduvom

For saluting with valour after perambulating on the Mountain,
The loving Sastha who is the brother of the six faced one,
After climbing to the banks of Pampa River and properly bathing there.

Karpoora jyothiyiley kalanthu nirkkum kadavul entru
Kai kooppi kumbiduvaar kankalil neer perukkiduvaar
Annadhaanam sheithuvarum anpar ullam thangiduvaar
Enna kurai irunthaalum ethir vanthu kaathiduvaar.

Among those who salute with folded hands that god,
As one who is the one who stands mixed in the flame of camphor,
He would make them shed tears from their eyes,
He would stay in the minds of those who come after making charity of food,
And whatever may be their problems; he would come and solve it.

Neyyabhishekam sheithiduvom nenjam maranthiduvom
Saasthaavey sharam entru sharana ghosham muzhakkiduvom
Aavesha kadavul entrum anandha roopan entrum
Aarvathudan adi paninthaar allalkalai pokkiduvaar
Aarvamutan poojai sheithu amrutha paanam sheithiduvom

We would anoint with ghee and completely forge our heart,
We would loudly shout, Oh Sastha you are our protection,
For those who say God with divine energy, as one who has a form of joy,
And salute at his feet with respect, he would remove all their troubles,
We would worship that nectar like God and drink nectar.

50. Sholla Sholla Thithikumey

Sholla sholla thithikkumey ayyappanin naama rasam
ayyappanin naama rasam sundaranin naama rasam
ellayillaa inpam thanthu engum thaanaai nintra rasam

As we chant and chant the juice of the name of Ayyappa, we enjoy the sweetness
The juice of the name of Ayyappa, the juice of the name of pretty God,
The juice that would give limitless happiness and stand everywhere as itself.

valvinai azhinthu vidum vanchanai ozhinthu vidum
kalnenjam urugi vidum kaala bhayam odi vidum

It would destroy the Karmic load, it would destroy deceit,
It would melt even stone like heart and the fear of death will run away.

Kallaathathai ariya vaikkum karunai ullam paada vaikkum
Nallathayey naada vaikkum naan enpathai ozhiya vaikkum

It will make you know what you have not learned and make you have a merciful Heart,
It will make good things attract you and destroy the ego.

Kaalanilai karutha vendaam kaadu malai shuttra vendaam
Melaana thavam puriya vendaam menmayellaam thaaney varum

You need not think of nature of time, nor wander over forest and hills,
You need not do great penance and all greatness will come of its own.

51. Bhajanam Shey Manamey [Chenchurutti]

Pallavi

Bhajanam shey manamey vijanam thannil udithu
Bhuja phala veeranai gaja mukha anujanai (bhajanam.. )

Oh mind, sing about him, who was born in loneliness,
Who was a valorous hero and brother of elephant faced god.

Anupallavi

Shathamakha vaasava makuta manikirana
Virajitha padha yuga charanathai nee chendru (bhajanam.. )

You go and sing about the shining feet,
Son of Shiva and Vishnu with a shining crown,

Charanam

1. Hariharan baalanai amitha prataapanai
Aashritha jana paripaalanai lolanai
Karivara vaahanai kamaneeya dehanai
Kaamidhartha phala daayaka sheelanai (bhajanam.. )

Sing about son of Vishnu and Shiva, who is greatly famous,
Who looks after people who depend on him who is restless,
Who rides on a elephant, who has a pretty body,
And who has the habit of giving all that is desired.

2. Vaarana vaahananai aarana smoohanai
Poorana pushkalai devi manaalanai
Noorani theruvathil kaaranamaaki vanthu
Paalanam sheykintra veera manikantaney (bhajanam.. )

Sing about him who rides on elephant, who is among the Mountains,
Who is the consort of Poorna and Pushkala,
Who comes in the streets of Noorani for the sake,
Of ruling it and who is valorous Manikanta.

Manikantan paadhathai manathil ninaitha varkku
Maru janmam illaamal varam tharu vaayey
Shani budhan vaaratahil sannadhiyiley shentru
Sharanam adaipavarkku sakalamum koduppayey (bhajanam.. )

Sing about him who removes a possibility of rebirth,
To those who think about the feet of Manikanta,
After going on Saturday and Wednesday to his temple,
And surrendering to him so that he will give everything.

52. Nurani Thannil [Naamaavali]

Noorani thannil saasthaa namo namo
Poorna pushhala naathaa namo namo
Aariyankaavil ayyaa namo namo namo

Salutations to the Sastha of Noorani,
Salutations to the consort of Poorna and Pushkala,
Salutations to the lord of Aryankavu.

Dharaniyaalum naathaa namo namo
Kaaranamaana naathaa namo namo
Aaranar thozhum bhoopaa namo namo

Salutations to the Lord who rules the world,
Salutations to the Lord of Karamana,
Salutations to the King saluted by the tribals.

Achan kovilil ayyaa namo namo
Kachai kettiya meyyaa namo namo
Pachai pari yerum thuyyaa namo namo

Salutations to the Lord of Achan Koil,
Salutations to the Lord ready to battle,
Salutations to the pure one riding on green horse.

Bhakthar manassirkkullaasaa namo namo
Mukthiyarulidum ayyaa namo namo
Vettri velan sahaja namo namo

Salutations to the God, who makes mind of devotees happy,
Salutations to the Lord, who grants salvation
Salutation to the brother of the victorious God with Vel.

53. Veera Manikantan Varukiraar

Veera manikantan varukiraar vedikkai paarungo
Varukira shingaaram paarungo

Pallavi

The Valouros Mani Kanda is coming, please see for entertainment,
Please see the decorations of his coming.

Anupallavi

Paareerezhengum pukizhave nalla
pachai kuthiramel uchithamaakavey

With all the fourteen worlds praising,
Riding on a green horse, he comes properly.

1. Bhoothathaan shella pillai shaavalan
Porunthum vedhiyan periya maadanaum
Madhathaal pechi sharakuruttiyum Vanniyanum shoozhavey
Sthuthi ndalayyan kattiyam koora
Thulliya vethaalam kudai pidikkavey (veera ...)

The pet lad of Bhoothas who wins over death,
With suitable Brahmin as well as big Madan,
With Pechi, Sarakurutti and Vanniyan surrounding him exuberantly,
With Sthuthi Thindalayya telling his greatness,
With the springing Vetala holding the Umbrella.

2. Maddhala thaala dhithi murashudan
Mallaari bherikai dammaanham muzhanga
Shuttilum pala vaadhiyam muzhanga Shoozha kodi nerungaa
Muthu mu thena vey padham paada
Mohana rambhayar naagareekathudan
Thakkathom dhimi thom thathom entru
Shaari nadumaadum dheena dhayaaparan (veera ...)

With beats of Maddala and Dhithi Murasu,
With Bhallari Berigai shaking the directions,
With various musical instruments playing around, With the rotating flag nearing,
With singing of pearl like dancing tunes,
With The Pretty Ramba and maidens in a modern way,
Dance to the beats of Thakkathom, dimitthom and Thathom,
The God who is merciful to the suffering ones.

3. Pattanmaar shetti paandiya deshikal
Aariyar vadakkar thulu varaadhikal
Ishtamaam pala vaanibhathudaney Pathippathi yaakavey
Shattamaam kunjaleeyar karnaatakar
Ettrum kappalkkaarar shernthu kondaadavey
Kattudan Ghana vitham kadam vaangi
Kaanikkai itteney dhayyaabharaakena (veera ...)

Tamil Brahmins of Kerala, Chettiyars from The Pandya country,
The Aryas, the northerners, the thulu speaking people,
Coming with love with several trades, in row after row,
The Legal Kunjalis, the people of Karnataka,
The famous people of the navy all have assembled,
And so with the Kettu (packet), after borrowing money,
I gave offering to the merciful god.

Pandu meendundu dhanathai enniyey
Parithapithidum anthanar kkakavey
Vandulaavum kashathinil muzhukiyey Dhanathai varuthiyey
Konduvanthanthanar kayyil koduthu
Kolaahalatudan melaakey koodiyey (veera ...)

For the very pitiable Brahmins who,
Were saved once and are thinking of money,
Suffering being drowned in the forest frequented by bees,
After earning and giving it in the hands of Brahmins,
Assembling with great fashion together.

54. Karunaa Sagara Deena Dayalo [Simhendra Madhyamam]

Karunaa saagara dheena dhayaalo
Harihara suthanaai avathaaram sheytha (karuna ..... )

Ocean of mercy, merciful one to those who suffer,
Who took incarnation as the son of Lord Vishnu and Lord Shiva.

Chandrasekharan mohini yidam konda
Mohathinaal udhitha mohana roopan
Panthala mainthaa un paadhangal paninthidum
Enthanai santhatham vantharul purivaay (karuna ...)

Oh son of Pandala, the pretty one who was
Born due to the passion of Lord Shiva on Mohini,
Please come and shower your grace on me,
Who always salute your feet?

Ippuviyil inpam vendaam vendaam endru
Vanamthil kehiya vanpuli vaahanaa
Shabari giri thannil ekaanthamaay vaazhum
Dheeraney veeraney sathya swaroopaney (karuna ...)

Oh God who rides on a tiger, who went to the forest,
Saying that you do not want the pleasures of this world,
Oh Valorous one who is the personification of truth,
Who lives on solitude on the Sabari Mountain.

55. Uthiram Naalil Avatharithaai [Karahara Priya]

Ayyappa sharanam sharanam sharanam sharanam ayyappaa
Swamiye sharanam sharanam sharanam sharanam ayyappaa

Oh Ayyappa, I surrender, I surrender, I surrender to you Ayyappa,
Oh God, I surrender, I surrender, I surrender to you Ayyappa.

Uthiram naalil avatharithaai
Shathru samhaaram seyya vanthaai
Sharavana bhava guha sotharaney
Shabari maamalai naayakaney Ayyappaa ... ....

You were born in the Uthram star,
You came to exterminate the enemies,
Oh Brother of Saravana bhava guha,
Oh Lord of the big Sabari Mountain.

Kaarthikai muthalnaal vanthidavey
Keerthanai unmel paadidavey
Stothiram seyya nee arul vaayey
Shabari maamalai naayakaney Ayyappaa ... ....

You would come on the previous day to Karthikai,
Please shower your grace for being able to,
Sing praises on you,
Oh Lord of the big Sabari Mountain.

Dhaarani pukazh shiva baalakaney
Poorana pushkalai naayakaney
Karunai sheivai veera manikantaaa
Shabari maamalai naayakaney Ayyappaa ... ....

Oh son of Shiva who is praised by all the world,
Oh consort of Poorna and Pushkala,
Please show your mercy, Oh valorous Mani Kanta,
Oh Lord of the big Sabari Mountain.

56. Kondaattam [Naamaavali]

Kondaattamaam kondaatam
Manikanta swaamikku mandala kaalathil kondaattam
Thindaattamaam thindaattam
Ayyappan naamathai sollaatha perukku thindaattam

Celebration and celebrations,
To the God Mani kanta during Mandala period,
Problems and suffering, problems and suffering,
To those who do not tell the name of God Ayyappa.
Maalai aninthu vritham iruppathu manassukku kondaattam (irumudi)
Kettum shumanthu kaattil nadappathu kaalukku kondaattam

Wearing the rosary and doing penance is celebration to the mind,
Carrying two section packet and walking in the forest is celebration to the leg.

Erumeli shendru veshangal pottu thulluvathum oru kondaattam
Swami Thinthakka Thom ayyappan thinthakka Thom
Erumeli shendru veshangal pottu thulluvathum oru kondaattam
Ariyankaavinil poorana psuhkalai naathanukkum oru kondaattam

After reaching Erumeli dancing after putting on different forms is one celebration,
God Thikka Thom, Ayyappa, Thithikka Thom,
After reaching Erumeli dancing after putting on different forms is one celebration,
In Aryankavu to the consort of Poorna and Pushkala it is celebration.

Thengaai udaithu pathinettu padi thaanduvathum oru kondaattam
Devargal poojikkum sasthaavin sannidhi sheruvathum oru kondaattam

Breaking coconuts and climbing eighteen steps is one celebration,
Reaching the permanent temple in which devas worship is also a celebration.

Sabarimalayil swami darshanam kannukku kondaattam (angey)
Shambhukumaaranin naama sankeerthanam kaathukku kondaattam

Seeing the God in Sabari Mountain is a celebration to the eye,
And singing of names of son of Shiva there is a celebration to the ears.

57. Ayyappa Sharanam [Naadhanaamakriya]

Ayyappa sharanam swamiyey sharanam
Ayyappa swamiyey sharanamey sharanam

I surrender to Ayyappa, I surrender to the God,
I surrender to Ayyappa, I surrender to the God.

Ambili anintha shiva shankaranin mainthan
Aadhi paramaatmanai avaniyil vanthaan
Irumudiyum thaangiyey erumeli shentru
Mela thaalangal udan pettai thulliduvom (Ayyappa ... ...)

Once the son of Shiva who wears the moon,
Came in this world as the primeval God,
Carrying the two burdens, going to Erumeli,
We would dance in Pettai accompanied by music and drums.

Katinamaam karimalayay sulbhamai kadanthu
Punya pampaa nadhiyil snaanamum sheithu
Neelimalayum shabari peetavum vanangi
Nalla pathinettu padi bhakthiyudan paninthu (Ayyappa ... ...)
After safely crossing the forest covered Karimala,
After taking bath in the sacred Pampa river,
After saluting Neeli Malai and Shabari Peeda,
After saluting with devotion the good eighteen steps.

Shabari giri naathanin sannidhiyil shernthom
Neyyum thenum aadi nimmathi adainthom
Kaantha malai jyothiyai kan kukira kandom
Vinnathira sharanam vili muzhanguvathai kettom (Ayyappa ... ... ...)

We reached in front of the Lord of Sabari Mountain,
And attained peace by offering ghee and honey,
Then by seeing the flame of Kanthamalai we gave enjoyment to the eyes,
And also shouting of "I surrender to you", shaking the skies.

58. Unnidam Nerungukiren [Sindhu Bhairavi]

Unnidam nerungukiren ayyaney arul purivaay
Enthan ullam kavarnthavaney kaantha malai kaavalaney (unnidam)

I am coming near you, Oh Lord, shower your grace,
Oh God who stole my heart, Oh guard of Kaantha malai.

Mandala kaalam thannil maalayudan vrutham irinthu
Aandanavey unthan pukazh anthippakal paadi vanthen
Palli kettu chumadenthi kaadu malai eri vanthen
Madhavaa mainthaa unnai kaanavey thudi thudithen

After observing penance with rosary in the mandala period,
Oh God, I came singing your fame day and night,
I came carrying the Palli Kettu crossing Mountains and forests,
Oh son of Madhava, I was very anxious to see you.

Ponnu pathinettu padi thulli thulli naan kadanthu
Ponnambalam thannil unnai kandu naan mathi maranthen
Sabari malai uchiyiley enna thaan athishayamoh
Makaram muthal naalil onnai kaana kkan kodi undu (unnidam)

Jumping and jumping I crossed the Golden eighteen steps and saw you,
And seeing you in the golden temple, I forgot myself,
What wonder is there in the top of Sabari Mountain?
On the first day of Makaram Month, to see you, billions of eyes would be there.

Sastha Paattu Aarambham
Beginning of Sastha Songs.

59. Ashtaka Priya Ashtakam Avathaarayaa

Rama rama Namosthuthey jaya raamachandra Namosthuthey
Raamachandra Namosthuthey jaya raaghavaaya Namosthuthey
Deva deva Namosthuthey jaya devaraaja Namosthuthey
Vaasudeva Namosthuthey jaya varada raja Namosthuthey

Salutations to Rama and Rama, salutations to Ramachandra,
Salutations to Ramachandra, salutations to Raghava,
Salutation to god of gods, salutations to King of Devas,
Salutation to Vasudeva, salutations to Varadaraja.

Ashtapadi

Pralaya payodhi jaley goplaalakrishnaa
Drithavaanasi vedham
Vihitha vahitra charithram akhedham
Keshavaa dritha keshavaa dritha meena shareera jaya jagadheesha harey
Goplaalakrishnaa jaya jagadheesha harey

Victory to Kesava, the Lord of Universe,
Who assumed the form of fish,
And gave protection like a boat to Vedas,
Which were immersed in the turbulent sea of deluge.

60. Keerthanam

Neettamaam malai naatil bhoothathai
Koottiyey valai poottiyey
Kaattinil mrugam vettai aadina
Thaashtikaa yatsareeka

In the very long country of Mountains,
In the forest where Bhoothas are caught in a net,
Oh merciful one, Oh God having divine form,
Who hunted for wild animals.

61. Thevaaram Chellappillai Virutham

Kaanthi mukha shobayum ilanga thalayil chandrakkaavi urumaal aninthu
Kayyil oru velli ppirambumaai bhaktharai karuthi vaan puravi yeri
Shaarnthadavi thannil ulla vaana kari shakthiyum valla sura senai shoozha
Varum aayiram koti sabari malai muthalaana vanamellaam vettayaadi
Shaantha guna sheelanaam vellakkal maa bhoothathaanum
Oru koti bhootha thalaivaruta kalyaana varavu kandethirettru
Shaamundi bhethaalamum shernthu natamaadina
Kaantha malai vaasanai darishanam sheyya vendi
Thenmaari pozhikintra nooraniyil mevi valar selvamum thondrinaarey.
With a face which was full of luster, wearing a turban with in laid moon,
Holding a silver stick in his hand, riding on a huge horse for benefit of his devotees,
With the power of monkeys in that dense forest,
Surrounded by an army riding on horses,
He who stays in Kantha Malai,
Received the auspicious coming of one billion Bhoothas,
In which the Chamundi Vetala also joined,
And for being seen by devotees, the world famous Chelvar (son of Sastha),
Appeared in Noorani which receives the rain of honey.

Muppathi mukkoti devargalum naalppathennaayiram rishigalum
Naavalargal naya gunamum pachai kuthirai mel erivarum
Vayassu pathinaaru pilai pol kasthoori naamamum kalabha kasthooriyum
Kayyinil velli ppirambum vibhoothi thattamum niraintha selvamazhagum
Kanaka valai vaal veechadiyazhagum shiru njaan oshayum sherntha punagum
Shikki mukha ppaarvayum sharntha kovilazhagum
Chandhanakkaavinil sheeri varum koluvinil sringaara manikantaney
Adiyavargal thozhum hariharanukkaana kanmaniyai sherntha
Noorani thenkaram mevi valar shella ppillayey

The thirty six crore devas, the forty eight crores of sages,
The polite goodness of poets, riding on a green horse,
Looking like a lad of sixteen, with musk religious mark wearing sandal paste and musk,
Holding a silver stick in his hand, plate of sacred ash, with complete prettiness of wealth,
With the prettiness of golden bangle and the sword, with sound of twang by the bow, with punugu,
With Sikki faced bird and the corresponding beauty of the temple,
Oh Manikanda who comes seething out of Chandanakkavu (sandal temple),
Oh Darling of Shiva and Vishnu saluted by devotees,
Oh darling son who is in the south of Noorani.

62.

Uttraar enakku oruvarum illayey unnayandri urvi sthalathil engum
Ondraagi nindru ulagindra un mahimayai oru naavinaal uraikka elithoh
Bhaktha kotiyil oru van elumayaai ingu nindru parithavikkidra thaamoh
Parivaaka neer en kudumbaadhi guruvendru bhaavithu irangi melum
Swanthadumayaal sheithu kuttram purthu ennai
Kondarul sheitha unthan kuvalyaanantha vizhi amritha thelinthu
En kudi valarthambu sheyyum chithambalathil nin nrutham vilaithu
En kula daiwamey kulathoor thiru maal haran pettra jaya veera manikantaney

I do not have any relations,
Except you in the top, anywhere,
Is it easy to describe the greatness with one tongue?
Who is existing alone in this world,
Is it proper for any of your,
Billions of devotees standing and suffering here alone,
With mercy, you please think that you are the ancient Guru of my family,
Take further mercy make me yours and after pardoning my mistakes,
After sprinkling nectar from your lotus like eyes with divine grace,
Make my family grow and love me.
Oh my family deity, please hold your dance in the divine temple at Kulathoor,
Oh darling son of Lord Vishnu and Lord Shiva,
Victory to the valorous Mani Kanta.

63. Padhyam

Kamala dala lochanaa kadhali vana mohanaa
kari vara vaahanaa kaantha naathaa
Sakala jana bhayaharaa shanmuga sodharaa
Sakala kalaadharaa sarva naatha
Pooornai manoharaa pushkala madhaharaa
Bhuvana kripaakaraa bhootha naathaa
Manimakuta koteera maanikya kavacha dhara
Manikanta dheerashama vedha naathaa
Bhaanu prabhaakaraa paandya dhoothaa
Bhootha vethaala bhairava sevya paadhaa
Bhaktha jana manohara vara prasaadaa
Poorna pushkala sametha sree bhootha naathaa

With eyes like petal of lotus, as pretty as forest of Banana plants,
Riding on a blessed elephant, the lord of Kaantha Mountain,
Destroyer of fears of all people, the younger brother of Shanmukha,
Expert in all arts, Lord of all,
Pretty one to Poorna, lover of Pushkala,
Doer of mercy to the universe, Lord of all Bhoothas,
Wearing gem studded crown, and armour with billions of Manikyas,
Who is Manikanta, courageous one with patience, lord of Vedas,
Who shines like sun, belonging to pandya clan,
Whose feet are served by Bhoothas and Vetalas,
Who steals mind of devotees, who gives boons,
And who is Lord of Bhoothas along with Poorna and Pushkala

64.

Vanchi malayarashargal nenjam makizhnthida
Sanjeevi amrutheentha dharma sheelaa
Kancha mukha maathargal konji kuram paada
Kunjaram meetheri varum dharani paala
Anji vantha bhoosurar thanjam entradi paniya
Punjirippudan kaartha punya sheelaa
Panjanai meethinil poorna pushkalayutan
Konji vilayaadi varum madana lola
Chendaa maarutham pol varum un senai azhagum
Anju thalai naagam mel bhavani azhagum
Kaanchi varadar paarkkum devar azhagum
En panjangal sakalavum theerkkuthayyaa
Making the minds of the Kings of Vanchi (Kerala) Kingdom happy,
Oh God with Dharma, who gave Sanjeevi and nectar,
Who is praised lispingly by damsels with golden face,
Oh King of the world, who comes riding on elephant,
Oh blessed god, who saved with a smile,
The Brahmins who came with fear to seek your protection,
Oh lovely God who sitting on a cushion,
Plays with his consorts Poorna and Pushkala,
The prettiness of your army marching like a cyclone,
The prettiness of yourself riding on a five headed snake,
The prettiness which is watched by Varadaraja of Kanchi,
Is completely removing all my scarcities, oh lord.

65.

Venpaa (A)

Kanaka sabhai shentren kamala padham sevai konden
Kaantha malai naathaneyum kanden manam makizhnthu nintren
Manikantan bhavani kanden mada gaja vaahananum en perumaan

I went to the golden hall; I served his lotus like feet,
I saw the Lord of Kanthamalai; I stood there with happy mind,
I saw the procession of Manikanta,
My lord rides on a very ferocious elephant.

Kalithurai (A)

Maankanigal then kanigal parimalikkintra
un poongaavanathin azhagum
Shingaasanatharugil shingam karadi puli
shernthu adipaninthu azhagum
Omkaara vedha murai hreengaara naathamutan
paangaana melam azhagum
Gangaadharan makanai aangaara bhoothangal
thaangi varum natanam azhagum

The prettiness of your flower garden where mangos
And nectar like fruits are there,
The prettiness of the sight of Lion, bear and tiger,
Saluting you near your throne,
The prettiness of the Chanting of Vedas with Om,
The sound of Hreem and the sound of good drums,
And the prettiness of the very angry Bhoothas,
Dancing and carrying the son of Lord Shiva.

66.

Venpaa (B)

Dharaniyil keerthi pettra thiru nooraniyil vanthudhitha
Aaranargal othum vedha muraiyaaley
Poorana pushkalai thannai kootti thiru vaarana mel yeri varum
Aadhi kaarana naaranaar makan en perumaan

Rising in the divine Noorani which is famous in this world,
Where by the chanting of Vedas by the Brahmins.
Riding on the elephant with Poorna and Pushkala,
My Lord is the son of the Narayana who is the primeval cause.

Kalithurai (B)

Maarukkazhagu manikantan ani por padhakkam
Paarvaikkazhagu paradeshi kaavalan bhavani valam
Oorukkazhagu men melum pongum nooraniyum
Vaarathazhagu valar then kulathooraan sannadhiyum

The beauty for the chest is the golden dollar worn by Manikanta,
The beauty for the world is the march of the guard belonging to other country,
The beauty for the city is Noorani which grows further and further,
The beauty for that place is the temple of then Kulathooran there.

67.

Thevaaram (A)

Paarthalathil keerthi petta moorthi manikantaa
Kaarthigai maasam muthal yaan un keerthanaigal paadi varum
En praarthanaigal sakalamum neer poorthi sheithu varam aruli
Aartha jana vinaigal ellaam theerthum ennai kaatharulvaai

Oh Manikanta who has won great fame in this world,
From the month of Karthigai, I will come singing your songs,
Please protect me by fulfilling all my prayers and,
Give me boons and remove all my past karmas.

Thevaaram (B)

Mandalam mannaraana malayarashan manaivikkaaka
Van madha yaanai nilkkum vanam athil shendra dheeraa
Paandiyan makizhavey van pulikalai naadi vantha
Aandavan pulikkottil ayyan malaradi kamalam pottri

Oh Courageous one who went in forest full of dangerous elephants,
For the sake of the wife of the Mountain King who was the King of a state,
And Oh God, who searched for big tigers making the Pandya happy,
I praise the lotus like feet of the God who is Pulikkattil Ayyan.

Thevaaram (C)

Santhathamum unthanadi anthi pagal yaan paninthum
Mun vantha vinai theeraathai vinthai thannai yaan ariyen
Sonthamutan kripai thanthu (en) santhaapangal akattriduvaai
Anthanargal pottrum siva kaantha malai kaavalaney

I always without difference between day or night bowed before your feet,
I do not know the trick by which the past earned Karmas did not end,
Please with love, grant me mercy and remove all my sorrows.
Oh guard of Mountain of Shiva and Parvathy, praised by Brahmins.

68.

En thozhi pooranamey intrakku naan kanda kina
Shenthaazhai poo parikka shiva suthan maal mainthan thannai
Nandha vanam thanniley naalaikki nal velai entraar
Munthaani thukil othukki modi sheivom vaadi entraar

Oh my dear friend Poorna, the dream that I saw today is that,
It is good time for picking the flower of red Pandanus (Thazham Poo),
In the flower garden for the son of Lord Vishnu and Shiva, he told,
Oh dear we would make magic by tightening the upper portion of the sari.

Or

Ayyaa nalangitavey ezhuntharulum ithu samayam
Meyyaai iru perum ummai shera sheyyalaamoh
Vanchi malai vaasaa ingey vaarum shengai thaarum
Sangeetha vinodhaa anna dhaathaa bhootha naathaa

Oh Lord, at this time please come for playing Nalangu,
Should you truly make both to join with you,
Oh God who lives in Mountain of Kerala, please come here, give your tender hands,
Oh God who enjoys music, Oh giver of food, Oh Lord of Bhoothas.

69. Kummi

Ninaitha idathil varuvaar adi avar nemitha kaariyam sheivaar adi
Mana: kavalaigal theerppar adi ayyan vaazhum kulathooril ayyan adi
Kummiyadi pengal kummiyadi iru kongai kulungavey kummiyadi
Nanmai tharum engal then kulathoor ayyan vaaraar kummi adiyungodi
Pengal vaazhthi kummi adiyungodi manam therthi kummi adiyungodi
Oh girl he will come to the place we desire and do any job which we ask him to do,
The lord will remove the worries of our mind; he is the Lord, who lives in Kulathoor,
Clap and dance girls clap and dance, clap and dance with the chest shaking,
Our Lord of South Kulathoor, who gives us good things, is coming, clap and dance,
Oh Girls praise and clap and dance, make your minds joyous, clap and dance.

70. Kappal (A)

Eleloh kappalithu engal manikantaa kappalithu
Sheermevum kaantha malai (angey) thiru achan kovil ayyan
Kaarmevum kaaranathaal manikantan peraal kappal sholla

This is the yelelo ship; it is our Manikanta ship,
There is the holy Kanthamalai, the lord of divine Achan koil,
Since it is covered by cloud, let the ship go in the name of Manikanta.

Mudakku

Perimpam utan padaithu inbamudan sholla
Merumalai kaarananum hima rajan kumari
Kaar kuzhal vaaniyum gaja mukhan kripayaal
Paarpukazh velavar arul kaarthikeyan
Shinga naathan irulan vellakkal bhootham
Shangili bhoothathaan karuppan bhoo paalan
Kaalaalar ishakka varkalai yakshi durgai
Mela thaalangalutan padhangalai paada Eleloh ... ... ....

For reading with great joy and to tell sweetly,
The Shiva of Meru Mountain and the daughter of Himalayas,
Along with Saraswathi with cloud like hair due to the grace of elephant faced one,
The Karthikeya who is Velava who is praised by the world,
Lion faced one, Irula, Vellakkal Bhootha,
The chain Bhootha, Karuppa, Bhoopala,
And Kalala singing and the Yakshi Durga of Varkkalai,
Along with high drums and beats sing the poems.

71. Kappal (B)

Eleloh kappalithu engal manikantaa kappalithu
Hariharanaar arul baalakan (muthayyan) azhagaana kappal thannai
Varishayutan pottri ppani (angey) sheyya vanthaar vidamaathaai

This is the yelelo ship; it is our Manikanta ship,
The divine son (Muthaiya) of Vishnu and Shiva came to praise and do service to,
This pretty ship without leaving it.

Mudakku

Vangar kalingar Maharaashtrar suraashtrar
Vangaala konganar makuthar kokuthar machar
Thuraikalutan yaavareyum mel varavazhaithu
Thuppatti saalva muthal bahumathigal sheithu
Rishigal devaadhi guru vasishtarum vanthu
Imbamutaney avarum makizhchayaai irunthu
Ettamutan vishwa karmaavum appozhuthu
Pathu thala navarasamum paadi sthuthithaayey Eleloh ... ... ....

Bengalis, Oriyas, Marathis, Saurashtras,
Gauda Saraswaths, Makuthas, Kokkuthas, Machar,
Along with English men were all made to come,
And they were given towels, shawls and other prizes,
Then the sages, devas, Guru Vasishta came,
And they remained there with great joy,
And at that time the very great Viswa Karma,
Sung the ten beat, nine emotion song and praised him.

72. Kappal (C)

Eleloh kappalithu engal manikantaa kappalithu
Ponpozhiyum budhan kizhamai angy pangunithaar pirantha thingal
Uthira nakshathramum ayyan sherum thulaa lagnamutan

This is the yelelo ship; it is our Manikanta ship,
On the Wednesday when it rains gold and there the day when Panguni month was born,
And there was Uthra star and it was the time when the Lord came with Thula Lagna.

Vasukkal moontrilum shukran budhan chowwayi
Ainthaan kumbham athil vyaazha bhagawaanum
Dinakaran aarilum raahu ezhilum
Mahathaana velai thaan ombathil shaniyum
Thannil nikarillaatha panirandil chandran
Lagnathil kethuvum lakshyamutan nirkka
Haranum naaraayananum makizhnthumey koodiya
Harihara suthanaaga avatharithaayey Eleloh ... ... ....

In the third house Shukra, Budha, Chevvai,
In Kumbham the fifth house Guru,
Adithya in the sixth house, Rahu in seventh house,
It is a great time in the ninth house Sani,
And in the matchless twelfth house Chandra,
Kethu in Lagna, when all these stand like this with an aim,
Lord Vishnu and Lord Shiva became happy and he,
Joining both of them took incarnation as son of Vishnu and Shiva.

Harihara Putra Jaathakam

Paandyan baalaney swami bhaktha lolaney
Vendum sheelaney swami divya shaalaney
Aandavaa varum adumayai kaarum
Vendarul tharum vindhayaai paarum
Annadhaathaa swami bhoothanaathaa
Dharma saasthaa namo paahi paahi

Oh God who is the son of Pandya, who likes his devotees,
Oh God with desirable qualities with divine characters,
Oh God, please come, protect me your slave,
Please give me desired grace, see me wonderfully,
Oh God who gives food, Oh Lord of Bhoothas,
Salutations to Dharma Sastha, protect, protect.